England blev uventet aktuelt i forbindelse med en af stifternes forretningsrejse til England, hvor to af møderne som var med et par advokater endte med en spændende debat omkring netop afkriminaliseringen af cannabis som medicin i England – ikke kunne pga. de sygdomsramte borgere, men også fordi man kunne se en juridisk fordel herunder en mindskning af især bander der slås om hash og nu også medicin marked. Ydermere var og er England interessant fordi de er i processen af at melde sig ud af EU og har derfor større handle frihed i forhold til netop afkriminaliseringen af brugen af såvel som retten til selv at dyrke og producere cannabis medicin i forskellige former. Der blev derfor skabt kontakt til både pårørende, der på vegne af deres syge familiemedlemmer enten selv dyrkede og/eller producerede eller købte det ulovligt såvel som dem der solgte såvel som producerede cannabis medicinen i England, for at hører mere om hvordan det foregik/foregår i London som udvalgte område. Især de pårørende har været hjælpsomme med at uddele deres erfaringer sygdomsramte erfaringer med medicinen.