Undervisning for medarbejdere

Fælles for alle THCMEs kommende medarbejdere, frivillige såvel som ansatte, er, at man udover at skulle leve op til foreningens etiske regler og ansættelseskrav også skal gennemføre både THCMEs grunduddannelse og eventuelt også en overbyggende linjefag og efterfølgende en masterclass alt afhængig af ansættelsesforhold.  Grunduddannelsen vil bestå af forskellige moduler, som giver adgang til linjefagene, der hver i sær giver adgang til bestemte masterclasses, såfremt man ønsker at blive administrator af et Farmhouse, Social Club Headmanager eller være tilknyttet som Apoteker. Grunduddannelsen består på nuværende tidspunkt af tre obligatoriske moduler, hvor flere vil komme til i takt med udvidelsen af THCME.

Organisation (Obligatorisk)

Managerne arbejder som udgangspunkt i Sekretariatet eller lokalforeningernes Social Clubs med drift og service af (lokal)foreningens medlemmer samt står for fx presse såvel som retspolitiske arbejde alt afhængig af interesse og faglig baggrund. På grundmodullet THCME Organisation lærer man blandt andet alt om foreningen, dens formål, de vigtige ting i forhold til at arbejde et Farmhouse eller Social Club i forhold til fx økonomi, varetagelse af sociale medier, medierne, etik m.v. Grundet de mange og forskelligartede opgaver vil medarbejdersammensætningen derfor være bred, og de administrative medarbejdere kan f.eks. have en baggrund i sociologi, kommunikation, HR, kok, service m.v.

Etiske regler (Obligatorisk)

Alle der arbejder hos THCME – uafhængig af stilling og baggrund – skal have gennemført modulet THCME Etiske Regler, som blandt andet sætter rammerne for, hvad man må som organisation, som medarbejder såvel som medlem, herunder hvordan man skal agere i forskellige situationer. Modullet afsluttes med en prøve som skal bestås, før man kan fortsætte på grunduddannelsen.

Førstehjælp – fysisk og psykisk (Obligatorisk)

Alle der arbejder hos THCME med medlemskontakt i de kommende Social Clubs – som fx Mangers og Apotekere – skal gennemføre et førstehjælpskursus, som er særligt tilrettelagt til brugere af cannabis, således at alle medarbejdere er klædt på til at håndtere situationer, såfremt et medlem mod forventning skulle få det (fysisk eller psykisk) dårligt. Her vil de også lære om, hvilke behandlingstilbud og anden hjælp der er tilgængelige.

Efter de obligatoriske fag har man herefter mulighed for at vælge linjefag og efterfølgende masterclasses i forhold til, hvorvidt man ønsker at arbejde i en Social Club, enten som Manager (Linje A), som Social Club Headmanager (Linje A + Master 2) eller som Apoteker (Linje B + Master 3), eller i et Farmhouse, enten som Farmer (Linje B), som Farmer Administrator (Linje B + Master 1) eller som Apoteker (Linje B + Master 3).

THCMEs Linjefag for medarbejdere

Når man har bestået THCMEs Grunduddannelse tilfredsstillende, vælger man linjefag i forhold til, hvor i THCMEs organisation man ønsker at arbejde i fremtiden:

Linjefag A: Manager (Social Clubs)

Hver THCME Social Club vil have flere Managers tilknyttede, der har en eller flere funktioner, som fx at hjælpe med servicering af medlemmerne, tilberedelse af mad og drikke, rengøring, markedsføring, kontorarbejde m.v. Managerne kan derudover også fungere som rådgivere og være specialiseret indenfor for et eller flere af THCMEs udvalgte rådgivningsområder. Managerne kan have forskellige baggrunde, vigtigst af alt er dog, at alle har en relevant baggrund i forhold til det / de områder de yder rådgivning indenfor samt kan være tilknyttet, eksempelvis juridisk, social eller lægefaglig. På masteruddannelsen vil dette være en del af undervisningen for Social Club Managers og Apotekere og man skal derfor også have gennemført dette modul før man kan fortsætte på masteruddannelsen.

Linjefag B: Farmer (Farmhouses)

Farmerne vil som udgangspunkt være tilknyttet i et eller flere af THCMEs Farmhouses, hvor de står for produktionen af foreningens planter samt bistå administrator og apotekerne med at producere forskellige former for medicin fx i form af CBD og THC-olie. Det vil også være Farmerne, som står for undervisningen såvel som rådgivningen af de medlemmer, der selv har mulighed for at dyrke egne planter og apotekerne vil rådgive i, hvordan de kan producere deres egen medicin. Hertil kommer at det også er Farmerhouses, der bidrager til udvælgelsen af, hvilke sorter foreningen skal arbejde med – i tæt samarbejde med foreningens medlemmer. Grunduddannelsen vil give den nødvendige viden om alt fra frø, udstyr, befrugtning, såning, udvælgelse til høstning samt brugen heraf.

Såfremt man ønsker at blive administrator eller apoteker, skal man derfor også have gennemført dette modul, før man kan fortsætte på masteruddannelsen, hvor man blandt andet lærer at producere medicinen hvorimod man på grunduddannelsen kun lærer at dyrke. Farmernes baggrund kan variere, men der stilles krav om, at man har tidligere erfaring med at dyrke cannabis planter samt gerne har arbejdet med produktion af cannabis medicin.

Masterclasses for THCMEs medarbejdere

På Masteruddannelsen kan man enten blive udvalgt til at arbejde som 1) Administrator (Farmhouse), 2) Social Club Headmanager eller som 3) Apoteker. Her vil man – forudsat at man har bestået grunduddannelsen og valgt den rette faglinje – afhængigt af hvad man ønsker at arbejde med, blive klædt korrekt på til at kunne varetage disse vigtige arbejdsfunktioner i tæt samarbejde med THCMEs Sekretariatet  og foreningens øvrige enheder som fx THCMEs Legal team.

Masterclass 1: Farmhouse Administrators

Hvis man har bestået grunduddannelsen samt valgt farmer-linjen, kan man ansøge om at fortsætte på masteruddannelsen som administrator for et Farmhouse, hvor man blandt andet tilknyttes et af THCMEs Farmhouses for at blive certificeret. Der optages kun det antal Farmers såvel som administrators, som der er behov for. Administratoren vil stå for driften af THCMEs Farmhouses i forhold til blandt andet cannabisplanter til medicin i tæt samarbejde med apotekerne. På dette modul vil der primært være fokus på driftsdelen, herunder hele produktionscyklussen, såvel som ledelse af medarbejdere samt processen i forhold til levering af de forskellige produkter til foreningens Social Clubs medlemmer.

På langvarigt sigt forestilles det, at det vil være muligt at lave udvekslingsprogrammer med andre lande, såsom Israel, som allerede har oparbejdet erfaring i at dyrke såvel som producere cannabisprodukter målrettet sygdomsramte borgere.

Masterclass 2: Social Club Headmanagers

Hvis man har bestået grunduddannelsen samt valgt Manager-linjen, kan man ansøge om at fortsætte på masteruddannelsen som Social Club Headmanager, hvor man blandt andet vil stå for driften af selve klubben. Man vil derfor også på dette modul lære alle de nødvendige ting for at kunne løfte denne opgave.  Hvis den pågældende Social Club tilbyder mad og drikke, vil Social Club Headmanagerne yderligere stå for indkøb, tilberedning og salg heraf sammen med de tilknyttede almene Managers. Ydermere har Social Club Headmanagerne ansvaret for alt det praktiske i forhold til THCMEs arrangementer, herunder formidling af disse via foreningens forskellige kommunikations-kanaler.

Der er ingen uddannelseskrav til Social Club Headmanagerne, men butiksuddannede, kokke/køkkenuddannede, sygeplejersker vil foretrækkes. Der vil derudover være krav om at alle Social Club Headmanagers – såvel som øvrige Managere – har bestået et hygiejne-kursus, hvis der tilbydes mad og drikke, hvilket også vil være en del af undervisningen.

Masterclass 3: Apotekere

Hvis man har bestået grunduddannelsen samt valgt farmer-linjen, kan man ansøge om at fortsætte på masteruddannelsen som apoteker.  Apotekerne er tilknyttet en eller flere Social Clubs eller Farmhouses. Apotekeren vil være specialist i alle foreningens produkter og kan derved yde rådgivning om brugen af cannabismedicinen i dens forskellige former samt dens bivirkninger. Apotekerne vil derudover også stå for afholdelsen af THCMEs obligatoriske medlemsarrangement samt de øvrige arrangementer omkring cannabis som medicin.

Apotekerne vil ydermere være tilknyttet THCMEs Rådgivningsindsats, hvor de vil rådgive omkring alt vedr. brugen af Cannabis som medicin. For at sikre kvaliteten af apotekerens rådgivning, vil der være krav om, at denne person selv er/har været sygdomsramt med en af de udvalgte diagnoser og/eller har en i forvejen stor viden om cannabismedicin.