Medarbejdere

Medarbejderstaben i de fremtidige THCMEs Social Clubs vil bestå af minimum én Social Club Headmanager samt et pasende antal frivillige medlemmer og Managere herunder på sigt også lønnede medarbejder til at varetage de forskellige arbejdsopgaver. Hertil kommer en Apoteker, der også vil fungere som kontaktperson for/med de til den tid THCMEs Farmhouses, så de hurtigt kan tilpasse deres produktion alt efter medlemmernes behov og krav. THCMEs Både de almindelige Managere, Social Club Headmanagere og Apotekere certificeres af Sekretariatet efter gennemført uddannelsesforløb hos THCMEs Uddannelsesakademi, så det kan garanteres, at den pågældende er i stand til at varetage opgaven.  Her på hjemmesiden kan du læse nærmere om de forskellige forløb under THCME Uddannelse.

Antallet og fordelingen af medarbejderstaben vil afhænge af medlemsantallet og det forventes at medarbejderne herunder også den lokale Social Club Manager, alt afhængig af deres position og stilling, skal som minimum:

  • have viden om cannabismedicin-produkterne herunder at dyrke og producere
  • have viden om de forskellige sygdomme, og hvordan naturmedicinen kan hjælpe dem
  • vide, hvordan de skal handle, hvis et medlem får det dårligt af medicinen
  • kende reglerne for, hvordan man tilbereder samt opbevarer mad og drikke
  • vide, hvordan man driver en forretning, herunder udbetaling af løn, betaler SKAT m.v.

 

Fyringsgrundlag / lukning af Social Clubs

Hvis en fremtidig THCME Social Club Headmanager, Apoteker og/eller Managere ikke lever op til foreningens etiske regler, såvel som de krav, der stilles, for at drive en THCME Social Club/Farmhouse eller på andre måder skader foreningens ry, vil de blive opsagt efter gældende regler herom. I yderste tilfælde kan det blive nødvendigt at lukke en THCME Social Club, hvis fx Social Club Headmanager gentagende gange ikke lever op til sine forpligtelser.. Det kan f.eks. ske, hvis:

  • man sælger THCMEs produkter til personer, der ikke er medlemmer af foreningen
  • man sælger THCMEs produkter til andet end medicinsk brug
  • man ikke betaler afgifter, skatter, moms eller lignede

I tilfælde af, at fx den respektive Social Club Headmanager ikke sørger for at slå ned på fx Manageres uhensigtsmæssige opførsel eller det er den Sociale Club Headmanager som ikke lever op til THCMEs, vil de ikke blot blive opsagt, men også retsforfulgt efter gældende lovgivning. Here the THCMEs Legal Team will take over.