THcme Social clubs

Et af THCMEs mål er at hjælpe vores kommende medlemmer med at starte lokale THCME Social Clubs rundt om i landet, hvor de udover at kunne afhente fx deres frø eller medicin også vil kunne møde andre ligesindede i social rammer, deltage i arrangementer, workshops m.v. Vores mål med THCME Social Clubs er også at gøre det muligt for vores medlemmer at købe blandt andet udvalgte madprodukter og drikkevare, for at de derigennem kan optimere kroppens interne funktioner.

THCMEs Social Clubs vil kun være for foreningens medlemmer og det vil derfor ikke være tilladt for andre end vores medlemmer at opholde sig i lokalerne. Undtaget kan dog være pårørende eller støttepersoner, som følger vores medlem til afhentning pga. sygdom, samt fagpersoner som skal afholde workshops eller foredrag. I tilfælde af at et af vores medlemmer er alvorligt syg, og derfor ikke selv har mulighed for at dyrke eller producere – ej heller dennes pårørende, vil den lokale Social Club sørge for, at THCMEs egen produceret medicinen bliver bragt ud til den pågældende eller udleveres til den pårørende. Det vil også være muligt at forudbestille THCMEs mad og drikkeprodukter, som også kan leveres såfremt et vores medlem er for sygdomsramt til selv at hente det. Hertil kommer forskellige medlemsarrangementer såvel som for vores støtte medlemmer.

Der vil ydermere være forskellige krav der skal leves op til for at kunne starte en THCME Social Club, dette for at sikre at sygdomsramte borgere kan forvente den samme kvalitet, service og medlemstilbud, uafhængigt af hvilken THCME Social Club man er medlem af. Hertil kommer at sikre, at alle lever op til THCMEs vigtigste formål, nemlig at foreningen er for og med dens medlemmer og ikke for at enkelte, virksomheder eller kriminelle skal tjene på vores medlemmers livsnødvendige behov for smertelindende medicin som også er med til at forbedre deres livskvalitet.  Det vil være THCMEs Hovedbestyrelse og Sekretariatet der har som opgave at sørge for, at de forskellige Social Clubs herunder lokalbestyrelser overholder foreningens kvalitetskrav og formål.

Der vil også være fysisk informationsmateriale om foreningen, dens formål, beskrivelse af produkterne mv. tilgængeligt i alle Social Clubs som er forpligtet til altid at have det liggende tilgængeligt for dens medlemmer. Derudover kan alle Social Clubs lave deres eget informationsmateriale, f.eks. i forbindelse med specifikke medlemsarrangementer. Informationsmaterialet skal godkendes af Sekretariatet og leve op til foreningens standarder og regler.

Der vil også være informationsmateriale tilgængeligt på THCMEs intranet og officielle hjemmeside, som yderligere vil linke til relevante hjemmesider, foldere m.v. Materialet vil f.eks. omhandle, hvor man kan få hjælp, hvis man er psykisk sårbar eller har ondt i livet eller hvis man er bange for, at man har mistet overblikket over forbruget af ens medicin. Derudover vil medlemmerne også kunne finde viden om, hvad de kan få af hjælpeudstyr samt hvordan de erhverver sig dette.

Derudover vil hver lokal Social Club på sigt have deres egne lukkede Facebookgrupper, som kun medlemmerne af den pågældende lokalafdeling kan blive medlem af. Her vil man som medlem kunne følge med i, hvad der sker af aktiviteter lokalt eller ønsker at blive opdaterede om andet relevant nyt.

Nedenfor kan du læse mere om vores visioner for THCMEs fremtidige Social Clubs såvel som hvordan du i fremtiden kan blive et aktiv medlem herunder også støttemedlem.