THCME ETISKE REGLER

Formål med etiske regler

De etiske regler for THCME danner rammen for det arbejde/den rådgivning som TCHME udfører såvel som aktiviteter, som foreningen står bag. Formålet med reglerne er at sikre en ensartet, anonym og kvalificeret rådgivning omkring cannabis medicin og den (bi)virkninger samt produkter af medicin der videreformidles til dens medlemmer i hele landet.

THCME Foreningens (Bestyrelsens  Sekretariatets) forpligtelser

THCME er forpligtet til at undervise alle dens medarbejder herunder frivillige såvel som lønnede, hvad enten de arbejder i Sekretariatet, en af THCMEs gartnerier eller THCMEs Medicinshops. Dette indebærer, at alle medarbejdere løbende modtager efteruddannelse, således at det faglige niveau sikres i tilfredsstillende grad.

THCME er forpligtet til at sørge for, at alle medarbejderne, uafhængig af funktion i THCME, altid har de seneste opdaterede samt kvalificerede værktøjer samt er orienteret om nye relevante lovændringer, processer mv.

THCME er forpligtet til at tilbyde løbende supervision af medarbejdernes faglige kompetencer og velbefindende herunder også sikre løbende intern efteruddannelse.

Titler hos THCME

Titlerne som Cannabis apoteker, Cannabis Shopmanager, Cannabis Farmer og Cannabis Manager kan kun benyttes af medarbejdere ansat i THCME. THCME certificerer den enkelte, såfremt denne lever op til ansættelseskravene samt har gennemført THCMEs uddannelsesforløb samt har gennemført et mentorforløb tilfredsstillende.

Alle ansatte herunder også frivillige hos THCME er underlagt tavshedspligt jf. paragraf 28 i bekendtgørelsen af forvaltningsloven. De skal behandle alle oplysninger, som de bliver bekendt med fortroligt. Tavshedspligten er uden tidsbegrænsning og gælder for alle forhold, som medarbejderen måtte få indsigt i. Medarbejderen skal altid have deres ID på sig, når de er på arbejde. 

God skik

En Cannabis apoteker, Cannabis farmer, Cannabis shopmanager og Cannabis Socialmanagers primære opgave er at udføre og fremme grundig, kvalificeret og ensartet rådgivning inden for deres respektive fokusområder, og ligeledes modvirke vilkårlig og ukvalificeret rådgivning.

En Cannabis apoteker, Cannabis farmer, Cannabis shopmanager og Cannabis Socialmanager skal derfor udvise god skik ved at udføre sit arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og ansvarsbevidst. Desuden skal alle behandle oplysninger om organisationen såvel som dens medlemmer og samarbejdspartnere med fortrolighed samt aktivt varetage deres juridiske rettigheder i tæt samarbejde med relevante fagfolk. Ligeledes skal alle fungere som en fortrolig rådgiver og samtidigt bevare sin uafhængighed og professionelle integritet.

Grænser for THCMEs aktiviteter

Shops

Gartnerier

Rådgivning

Tilsyn og sanktioner ved overtrædelse af de etiske regler

Tilsidesættelse af de etiske regler kan, afhængigt af omstændighederne og grovheden, føre til advarsel, opsigelse eller ophævelse med øjeblikkelig virkning af ansættelsesforholdet hos THCME. Tilsyn og sanktionering varetages af THCMEs bestyrelse.

Såfremt en af THCMEs medarbejdere herunder frivillige såvel som ansatte eller medlemmerne overtræder strafferetlige bestemmelser som ligger udover dem man som foreningen herunder også som medlem har accepteret man vælger at overtræde i kampen for medlemmernes ret til egen medicinering, vil den pågældende blive politianmeldt samt øjeblikkelig bortvist.