BLIV MEDLEM

 

THCME sondrer imellem 2 medlemsformer, 1) Aktive medlemmer og 2) Støttemedlemmer, hvor de aktive medlemmer, er de eneste der kan benytte sig af foreningens tilbud og fordele. Ved ”Aktiv medlem” forstås, at man lever op til THCMEs medlemskrav herunder også har deltaget i det obligatoriske introarrangement. Ved ”Støttemedlem” forstås at man, uafhængig af om man lever op til foreningens medlemskrav, ønsker at støtte foreningens formål, med enten sin stemme og/eller med et økonomisk bidrag samt har mulighed for at deltage i udvalgte medlemsarrangementer.

Selvom THCME på nuværende tidspunkt grundet lovgivningen ikke har mulighed for at oprette Social Clubs, søger vi allerede nu efter mulige medlemmer, idet at antallet af anmodninger om medlemskab kan være med til at påvirke både virkeliggørelsen af THCME såvel som følelsen af at THCME er af folket, for folket. Forhåbningen er, at en synlig folkelig opbakning til projektet kan være med til at sætte politisk fokus på området og på sigt muliggøre THCME.

BLIV MEDLEM

11 + 8 =