Medlemmer

For at blive medlem af THCME herunder en lokal Social Club skal man have en dialogiseret fysisk eller psykisk sygdom. Diagnosen af sygdommen skal være officiel, dvs. stillet af autoriserede læger. Såfremt medlemmet er under 18 år, vil ens medlemskab blive udstedt til forældrene. THCMEs hovedbestyrelse vil løbende tage stilling til, hvorvidt flere målgrupper skal give adgang til udlevering af medicin i takt med lovgivningen giver mulighed herfor. Tilknyttet www.thcme.dk vil på sigt også være et intranet for medlemmerne, hvor de kan følge med i foreningens aktiviteter, bestille produkter m.v. Herigennem vil medlemmerne også få mulighed for at kommunikere med hinanden og Sekretariatet, så de også den vej igennem får medejerskab.

Ved optagelse af (nye) medlemmer

Alle medlemskandidater skal på sigt til en indmeldelsessamtale efter det kommende medlem er blevet vurderet egnet til optagelse ud fra dennes ansøgning via www.thcme.dk. Samtalen afholdes af et bestyrelsesmedlem fra den lokale THCME Social Club, som man ønsker at blive medlem af. Indmeldelsessamtalen skal sikre, at medlemskandidater lever op til THCMEs medlems krav.

Derfor skal medlemmerne medbringe lægelig dokumentation for, at de har en af de sygdomme, som THCME har udvalgt samt medbringe billede-ID i form af pas eller kørekort. Alle medlemmer får ved optagelse udleveret et medlemskort, hvorpå deres medlemsnummer og billede fremgår. Dette vil bl.a. fungere som legitimation, når medlemmet skal have sin medicin udleveret.

I første omgang er vores mål at samle flest mulige medlemmer indenfor THCMEs målgruppe – dette fordi, at jo flere vi er sammen om dette projekt, jo hurtigere kan vi komme i gang. Du kan derfor allerede nu lave en anmodning om at blive kommende medlem via vores kontaktformular, hvorefter du vil modtage yderligere oplysninger om, hvordan vi forhåbentlig snarest muligt kan starte en THCME Social Club i dit lokalområde.

Medlemsarrangement 

Alle nye medlemmer skal deltage i et obligatorisk introarrangement, hvor de vil få en dybdegående præsentation og indsigt i blandt andet produktion af medicinen, anbefalede dossier såvel som praktiske informationer om fx udleveringen. Derudover bliver foreningens øvrige tiltag præsenteret, så alle medlemmer ved, hvilke forskellige tilbud de kan benytte sig af. Medlemsarrangementet skal derudover sikre, at alle medlemmer får en følelse af ejerskab, idet at foreningen er for og med dens medlemmer.

Idet der i første omgang kun vil blive oprettet en Social Club medtilhørende Farmhouse som et pilotprojekt, vil foreningens medlemsarrangementer i starten også kun foregå der. I takt med at flere medlemmer kommer til og flere THCMEs Social Club oprettes, vil arrangementerne sprede sig over et større geografisk område. Det er derved medlemssammensætningen, der vil afgøre, hvor i landet arrangementerne vil foregå, da det søges at ligge arrangementerne så geografisk tæt på dens medlemmer som muligt.

Medlemskontingent

Medlemskontingentet bestemmes ud fra medlemmets behov for seeds, stiklinger eller THCMEs egen produceret medicin, dvs. at medlemmerne i starten af måneden skal overfører et beløb tilsvarende det, de har bestilt ved deres indmeldelse. Beløbet dækker omkostningerne til produktion, opbevaring og levering. Alle medlemmer vil derudover også bidrage via et symbolsk tilskud til driften af THCME samt via en egen indtjening ved fx salg af mad og drikke såvel som andre varer/produkter. Disse indtægter vil også bidrage til dækning af driftsomkostninger, og medlemmernes tilskud til drift vil derfor løbende blive reguleret. Dog vil der altid være et loft for, hvor meget medlemmerne skal betale til driften af shoppen, da foreningen ikke har til formål at tjene penge på medlemmerne.

Medlemsbetingelser

Som medlem er man underlagt både THCMEs fælles etiske regler herunder også dem som retter sig mod medlemmer specifik, er også underlagt medlemsbetingelser som gennemgås i forbindelse med indmeldelsessamtalen samt er en del af bilaget til indmeldelsesblanketten, man som medlem får udleveret en kopi af ved optagelse. Medlemsbetingelserne vil også være at finde på THCMEs intranet samt i fysisk form i de respektive THCMEs Social Clubs.