VIDEN

I takt med at THCME på sigt bliver udbredt, vil der blive indsamlet en masse viden fra vores medlemmer, som vil blive bearbejdet og formidlet via foreningens fremtidige elektroniske Vidensakademi. Alle THCME Social Clubs – såvel som THCMEs Farmhouses – vil sammen med vores medlemmer indsamle dokumentation om fx cannabismedicinens (bi)virkninger, hvor mange der bruger medicinen, hvilke typer af medicinen, i hvilke mængder medicinen bliver brugt, hvor hyppigt m.v.

Nedenfor kan du læse lidt mere omkring vores tanker for vores THCMEs Vidensdeling såvel som på sigt finde links til – egne såvel som andres – relevante film og dokumentarer samt publikationer omkring cannabis herunder også cannabis som medicin