THCME Advisory Board

TCHME vil på sigt oprette et Advisory Board bestående af relevante fagfolk fra ind- og udland, således at foreningen har en forskelligartet ekspertise til rådighed, hvor de forskellige kompetencer vil bidrage til, at foreningen tager udgangspunkt i en nuanceret og fuldendt samfundsforståelse. Disse Advisory boardmembers skal bidrage til den fortsatte udvikling af foreningen og dens forskellige enheder samt aktiviteter, såvel som til det retspolitiske arbejde og pressearbejde. Endvidere vil de bidrage til at videreformidle relevant viden, f.eks. nytænkning, samfundsudvikling, lovforslag og forsøgsordninger.

THCMEs Advisory Board vil fremadrettet også assistere THCMEs bestyrelse og Sekretariatet i fastlæggelsen af en offentlig profil, der sætter fokus på de sygdomsramtes behov for adgang til billig kvalitetsmedicin, herunder deres muligheder for selv at dyrke og producere. Endvidere kan THCMEs Advisory Board hjælpe med at iværksætte forskellige initiativer til gavn for THCMEs målgruppe og bidrage til den offentlige debat ved at sætte fokus på de udfordringer, der er, ved den nuværende lovgivning og prissætning på cannabismedicinområdet.

THCME søger allerede nu Advisory Boards medlemmer som fx tidligere og nuværende politikere, relevante fagfolk, politiske aktivister på cannabisområdet m.v. til blandt andet at være ambassadører for THCME såvel som at bidrage til det politiske arbejde og foreningens udvikling. Hvis du gerne vil hører mere om hvordan du kan blive Advisory Boards medlem herunder også hvad dit bidrag til THCME kunne være – da send os en mail via vores kontaktformular.

10 + 8 =