THcme farmhouses

En af THCMEs vigtigste formål vil være at sikre vores sygdomsramte medlemmers ret til at dyrke cannabisplanter såvel som selv producere cannabismedicin med og uden THC. Dette indebærer  at klæde dem på hertil via blandt andet workshops og foredrag. Den primære opgave for THCMEs fremtidige Farmhouses er derfor også først og fremmest at levere frø og stiklinger til foreningens medlemmer til hjemmedyrkelsen samt sekundært at levere forskellige cannabismedicinprodukter til de medlemmer, der ikke selv har muligheden herfor. Ved at få ejerskab over produktionen, får medlemmerne ydermere en følelse af kontrol over deres sygdom, idet de kan producere præcis det, som de har behov for billigst muligt – uden at det er på bekostning af kvaliteten.

Idet at det på nuværende tidspunkt er ulovligt at dyrke til eget forbrug såvel som i foreningsregi, har THCME i første omgang valgt at arbejde med et pilotprojekt i Holland – og vil derfor ikke på nuværende tidspunkt op starte cannabis Farmhouses i Danmark. Ideen med THCME er dog på sigt at sikre, at der er det passende antal Farmhouses i forhold til både antal medlemmer såvel som deres individuelle behov. THCME vil i fremtiden både dyrke inden -, og udendørs, såvel som arbejde med flere sorter med og uden THC for at kunne tilbyde et bredt sortment i forhold til slutprodukterne. THCME Farmhouses må kun producere den mængde planter, som de lokale Social Clubs medlemmer har behov for – hvilket afstemmes i forbindelse med indmeldelsen. Det vil være Sekretariatets opgave løbende at holde kontrol med, at denne bestemmelse overholdes. Såfremt det blive nødvendigt for et medlem at forhøje sin dosis, eller hvis der kommer nye medlemmer til midt i en produktion, vil THCMEs Farmhouse(s) altid have et mindre lager, som kan bruges i nødstilfælde og herefter tilpasse den efterfølgende produktionen. Tilsvarende gør sig gældende såfremt et medlem stopper.

Når et kommende medlem optages i en lokal Social Club, skal derfor i forbindelse med indmeldelsen tilkendegive deres behov for henholdsvis medicin i form af 1) Skunk, 2) CBD olie eller 3) THC olie og 4) øvrige produkter, herunder også angive hvorvidt de selv har mulighed for at dyrke såvel som producere det pågældende medicin eller om det skal bestilles via THCMEs Farmhouses fremtidige intranet. THCMEs produktudbud vil være afhængig af, hvad medlemmerne efterspørger. THCMEs Farmhouses vil selv dyrke de planter, der skal bruges til blandt andet at levere frø og stiklinger, samt producere medlemmers medicin. Det er apotekerens job i samarbejde med Farmhouses administratorer at sikre, at alle medlemmers behov er dækket, både i forhold til produkttype og den nødvendige mængde heraf.

Alle fremtidige THCMEs Farmhouses vil overordnet blive drevet af Sekretariatet for på den måde blandt andet at kunne mimimere omkostningerne til produktion, kendskab til beliggenhed såvel som eventuel synd i forhold til fx skatter og afgifter samt mængder der produceres. Et eventuelt overskud fra Farmhouses vil blandt andet gå til de lokale Social Clubs til fx dækning af deres driftsomkostninger, afholdelse af arrangementer m.v. samt til at dække THCMEs driftsomkostninger herunder også udvikling af foreningens indsatser.

Farmhouse medarbejdere

Der kommer til at være tre forskellige typer medarbejdere tilknyttet THCMEs farmhouses; 1) Farmere, 2) Farmer Administratorer og 3) Apotekere. Her på hjemmesiden kan du også læse nærmere om de forskellige medarbejderstillingers særlige THCME uddannelse.

Farmerne er ansvarlige for produktionen af THCMEs egne planter såvel som at assistere administratoren og apotekeren med produktionen af forskellig slags medicin. Ydermere vil farmerne skulle afholde undervisning såvel som yde rådgivning til de medlemmer, der er i stand til selv at dyrke planterne. Derudover vil de forskellige THCME Farmhouses og de tilknyttede farmere bidrage til udvælgelsen af, hvilke typer planter foreningen skal arbejde med.

Apotekerne besidder viden om THCMEs produkter og kan derfor yde rådgivning omkring den korrekte brug heraf. Derudover er apotekerne ansvarlige for produktionen af de forskellige typer cannabismedicin, i tæt samarbejde med de respektive farmere. Dertil vil apotekerne være med til stå for at afholde de obligatoriske medlemsskabsarrangementer såvel som andre events vedrørende cannabismedicin.

Farmhouse Administratorer er ansvarlige for driften af en eller flere THCME Farmhouses, herunder bl.a. management, produktionscyklus, medarbejderledelse og processen omkring udleveringen af de forskellige produkter til THCMEs Social Clubs og medlemmer af foreningen.