THCME Sekretariat

Til at drive foreningen vil der være et Sekretariat, som blandt andet står for udvikling af foreningen, det retspolitiske arbejde, økonomi, rekruttering, supervision, intern og ekstern kommunikation m.v. Sekretariatet vil i første omgang bestå af frivillige medlemmer, herunder stifterne bag THCME, og på sigt lønnede ansatte f.eks. kontorassistenter, kommunikationsmedarbejdere, projektledere samt jurister.

Sekretariatet vil i fremtiden også servicere foreningens THCMEs Advisory Board og THCMEs Legal Team, der begge vil bestå af relevante fagfolk, som f.eks. sygeplejersker, læger, advokater og socialrådgivere på både det juridiske, politiske og samfundsmæssige område.  Hertil kommer at Sekretariatet også har ansvaret for THCMEs Vidensakademi, der bestyrer den interne og eksterne dokumentation, samt THCMEs Uddannelsesakademi, som har ansvaret for den interne og eksterne undervisning. Disse skal bidrage til blandt andet at sikre foreningens medarbejdere de bedste arbejdsforhold såvel som sikre medlemmerne de bedste produkter og variation af aktiviteter.