thcme klassificering

Alle produkter, der i fremtiden udleveres af THCMEs Apotekere, vil have en produktbeskrivelse omhandlende selve indholdet, anbefalet dosis, holdbarhed, opbevaring, kendte (bi)virkninger samt kontaktinformation til rådgivningslinjen, hvis man skulle have spørgsmål eller kommentarer til de udvalgte produkter. THCMEs Apotekere vil sammen med foreningens hoved- og lokalebestyrelser have ansvaret for, at de produkter, der videregives til foreningens medlemmer, også lever op til de standarter, som THCME har fastsat. Dette inkluderer også, at alle etiske regler er overholdt i forhold til betaling af afgifter, moms, skatter og afgifter samt at de er dyrket, pakket, opbevaret og transporteret under de rigtige forhold.