THCme Rådgivning

I efteråret 2018 har THCME en forhåbning om at kunne åbne op for vores telefoniske- og skriftlige rådgivning for kommende medlemmer og støttemedlemmer samt hvor geografisk muligt, også tilbyde personlig rådgivning for de af vores kommende medlemmer, der af helbredsmæssige årsager ønsker dette.

 THCMEs Rådgivningsteams opgave på sigt vil være at sikre alle foreningens medlemmer den bedste rådgivning indenfor blandt andet: Cannabis som medicin, herunder hvordan man selv kan dyrke og producere det, sund kost målrettet vores sygdomsramte borgere m.v.. THCMEs egen rådgivning varetages i første omgang af frivillige med relevant viden indenfor de forskellige områder og vil på sigt også have medlemmer tilknyttet, disse ledet af en ansat leder til at koordinere rådgivningsindsatsen herunder sikre rekruttering, oplæring, supervision m.v. Alle rådgivere vil være underlagt THCMEs etiske regler såvel som have gennemført THCMEs uddannelsesforløb før de må yde rådgivning i THCMEs navn.

På sigt er målet at supplere denne rådgivningsindsats med rådgivning omkring, hvordan man løser livets øvrige udfordringer i forhold til fx ens juridiske rettigheder, behov for gældsrådgivning eller socialretlige problematikker – denne indsats vil blive udført i samarbejde med eksterne rådgivningsaktører på de respektive områder. Til at løfte denne opgave har THCMEs Sekretariat allerede nu indgået samarbejde med blandt andet Den Sociale Retshjælps Fond omkring henvisning af vores medlemmer ved juridisk, gælds og/eller sociale problematikker.

Giv en hånd!

Ønsker du at arbejde som frivillige i vores THCME Rådgivningsteam og har du viden indenfor eksempelvis sund kost – med/uden cannabis produkter – og trænings-/yogaprogrammer målrettet syge borgere med forskellige sygdomme (fx kræft og skelrose), viden om selv at dyrke cannabisplanter og gerne også selv at lave medicin, viden om alternative behandlingsmuligheder eller erfaring inden for coaching-, psykologi-, sygeplejeske- eller lægefaget eller lignende – da kan du blive en del af THCMEs fremtidige Rådgivningsteam

11 + 6 =