Fordi Barcelonas Social Clubs model er den som THCME er inspireret af i forhold til vores kommende Social Clubs og Barcelona på flere områder er længere på lovgivningsområdet, har flere besøg været og vil fortsat være nødvendigt. Denne gang var fokus på produktion af cannabis planter (indendørs og udendørs) herunder også om produktion af cannabis medicin i Barcelona, og besøgende gik derfor ud til forskellige indendørs og udendørs cannabisfarmer for at lærer mere om hvordan de gør, deres udfordringer, sorter m.v.

Her blev der udvekslet erfaringer samt skabt en stor interesse for at afprøve et pilotprojekt i Barcelona, såfremt Holland ikke ville blive muligt eller lave det sideløbende. Der blev brugt en del tid på at forberede et evt. pilotprojekt der, dette både i forhold til at finde en advokat i forhold til den aktuelle lovgivning, da denne ændre sig løbende. Hertil kommer at skabe det nødvendige netværk herunder en med adgang til en Social Club licens, hvilket lykkes herunder også indgået aftaler omkring de næste skridt og en tur til Holland blev derfor hurtigt planlagt.