Den første tur i THCMEs navn gik til Bruxelles for at få en ide om hvordan det så ud på europæisk plan i forhold til cannabis medicin området såvel som for at få en fornemmelse af det kommende internationale politiske arbejde der skulle og fortsat skal til – for at gøre et projekt som THCME muligt i Danmark såvel som resten af Europa. Det blev til et møde med vagthavende den pågældende dag på Bruxelles største politistation, for at hører lidt om politiets arbejde på området samt flere møder med købere af cannabis medicin i ryge såvel som olieform samt flere ”sælgere” herunder også et par ”Social Clubs” ejere – alle møder der bestemt gav et indtryk af, at denne kamp faktisk slet ikke var så umulig endda, hvorefter projektet virkelig tog form. I samme forbindelse blev der besøgt et par lokale ”Coffeeshops” – både to for ”turister” som lå centralt samt to som kun var forbeholdt lokale beboere udenfor centrum, hvilket også hvorfor disse sidste besøg mere var for at få en fornemmelse for de forskellige typer. Juli 2017 – Rumænien I forbindelse med en sommerferie herunder rund rejse i Rumænien, kom Rumænien med på listen over interessante lande grundet deres strege lovgivning samt de mange udfordringer der samtidig var og fortsat er i de rumænske fængsler såvel som deres manglede juridiske sikkerhedsnet. Det blev derfor til flere spontane møder med købere såvel som sælgere af cannabis medicin i flere former, dog mest i rygeform – idet at cannabis som medicin på daværende tidspunkt ikke var så kendt især grundet den straffe lovgivning på området generelt (euforiserende stoffer) samt to politibetjente, der tilfældigvis var i gang med at give en bøde til et par unge som havde røget en joint samt en advokat som arbejder som forsvarsadvokat. Dette gav et spændende indblik i politiets arbejde på området såvel som en interessant dialog med de unge efterfølgende omkring deres oplevelse af politiets arbejde såvel som den politiske dagsorden på cannabis området – både som medicin og som nydelsesmiddel. Forsvarsadvokaten bidragede med relevant opdatering på lovgivningsområdet samt om udviklingen i de rumænske fængsler og bidrager forsat til THCMEs arbejde.