Begge stiftere var denne gang af sted til Holland sammen for blandt andet at besøge shops der solgte frø herunder rådgav eller underviste borgere i at producere sin egen cannabis medicin herunder også at dyrke cannabis planter selv. Der var derfor ved dette besøg mere fokus på hvilke muligheder man har som borger i Holland – i forhold til selv at kunne dyrke, producere såvel som indtagelse af cannabis medicin i forskellige former samt hvilke muligheder der var for at købe herunder også i forhold til kvalitet og pris.

Idet at Holland for mange år siden afkriminaliserede cannabis – også længe før cannabis som medicin var noget man talte om offentligt, har man mange muligheder for både at købe såvel som producere det cannabis man har behov for. Derfor var der også meget erfaring at hente for de mange steder der blev besøgt – især Sensi Seed Bank: www.sensiseeds.com var til stor hjælp i forhold til relevante sorter af frø for THCME, både med og uden THC såvel som til at ryge eller producere medicin.