I forbindelse med en sommerferie herunder rund rejse i Rumænien, kom Rumænien med på listen over interessante lande grundet deres strege lovgivning samt de mange udfordringer der samtidig var og fortsat er i de rumænske fængsler såvel som deres manglede juridiske sikkerhedsnet. Det blev derfor til flere spontane møder med købere såvel som sælgere af cannabis medicin i flere former, dog mest i rygeform – idet at cannabis som medicin på daværende tidspunkt ikke var så kendt især grundet den straffe lovgivning på området generelt (euforiserende stoffer) samt to politibetjente, der tilfældigvis var i gang med at give en bøde til et par unge som havde røget en joint samt en advokat som arbejder som forsvarsadvokat. Dette gav et spændende indblik i politiets arbejde på området såvel som en interessant dialog med de unge efterfølgende omkring deres oplevelse af politiets arbejde såvel som den politiske dagsorden på cannabis området – både som medicin og som nydelsesmiddel. Forsvarsadvokaten bidragede med relevant opdatering på lovgivningsområdet samt om udviklingen i de rumænske fængsler og bidrager forsat til THCMEs arbejde.