Bestyrelse

THCME har en hovedbestyrelse, der på nuværende tidspunkt består af foreningens stiftere.  Bestyrelsen vil på sigt blive udvidet med blandt andet medlemsrepræsentanter, en læge samt andre relevante fagfolk. Bestyrelsen har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for THCMEs arbejde i tæt samarbejde med Sekretariatet, samt sikre THCMEs fremtidige drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver m.m. Bestyrelsen afholder møde hver tredje måned, hvor det daglige arbejde i THCME diskuteres, og hvor der tages beslutninger om alt fra ændringer i produktionen af medicin til opstart af nye THCME Social Clubs og Farmhouses.

I takt med oprettelsen af lokalforeninger, vil disse få deres egne bestyrelser bestående af lokalafdelingens stiftere, to medlemsrepræsentanter og to fagfolk. Som ved hovedbestyrelsen afholdes der også fire bestyrelsesmøder om året, der planlægges ud fra hovedbestyrelsens møder for at sikre at denne altid har de opdaterede tal fra alle Social Clubs og Farmhouses samt er opmærksomme på deres behov. De lokale bestyrelser vil være under hovedbestyrelsen som har ansvaret for at sikre at de lokale lever op til foreningens formål, vedtægter og etiske regler.